Tolkning av resultat

Kassettens design

Urinstix (eller reagenser) gir tydelige resultater som er enkle å tyde. På f.eks. graviditetstester er pluss (+) og minus (-) det som presenteres på panelet. På narkotikatester er opplegget annerledes, men i prinsippet likedan når det gjelder positivt kontra negativt resultat.

Panelets design

Det lille vinduet på kassetten er helt hvitt fram til det kommer i kontakt med urinen. Etterpå vil en eller to streker komme til syne. På panelet vises både (T) og (C) ved siden av resultatstreken. (T) betyr “test” og (C) betyr “control”. Streken ved (C) skal alltid komme til syne, det indikerer at prøven fungerer som den skal. Streken ved (T) blir derimot bare synlig om urinen er narkotikafri.

De fire utfallene

  • En strek ved (C) og ingen strek ved (T) = positiv (spor av narkotika i urinen)
  • En strek ved (C) og en strek ved (T) = negativ (narkotikafri urin)
  • En strek ved (C) og en svak strek ved (T) = negativ (narkotikafri urin)
  • En strek ved (T) og ingen ved (C) eller ingen strek = produksjonsfeil på prøven

En svak strek

En svak strek ved (T) forekommer relativt ofte. Dette skyldes ofte, men ikke alltid, avvikende saltinnhold i urinen, medisiner (f.eks. Alvedon) eller høyt innhold av vitaminer (f.eks. C-vitamin). En svak strek ved (T) skal alltid tolkes som et negativt resultat, på samme måte som det blir gjort innenfor rusomsorgen.