Bruksanvisning

Instruksjonsmanual for samtlige narkotikatester for urin

1. Åpne forpakningen og fjern beskyttelseslokket lengst nede på kassetten.

2. Fyll en passende beholder med litt urin og plasser testeren i beholderen med pinnen ned.

3. NB! Det er SVÆRT VIKTIG at selve plastkassetten ikke kommer i kontakt med urinen, prøvepinnen har en tydelig markør for dette. Om ikke dette steget følges kan narkotikatesten ødelegges eller gi misvisende resultat. 

4. Etter 15-30 sekunder vil en rødaktig farge komme til syne på panelet. 

5. Vent 5 minutter, sett på beskyttelseslokket igjen og les av resultatet (over 99% sikkerhet). 

6. a. To streker (II) angir negativt resultat = narkotikafri urin.

    b. En strek (I) angir positivt resultat = spor av narkotika i urin.

    c. OBS: Også en svak definert, rødaktig strek ved (T) skal tolkes som et negativt resultat. En vanlig årsak til en svak strek er avvikende saltinnhold i urinen. Medisiner (blant annet Paracetamol) kan også påvirke strekens tydelighet.Grenseverdier og sporingstider